Producenci
RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązani jesteśmy do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), dlatego informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma  Soloblue Irena Mrówczyńska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 29/9, 65-780 Zielona Góra, adres e-mail: kontakt@soloblue.pl , NIP:9291190457 , będąca właścicielem sklepu dalej zwana „Administratorem”.

 

Wśród aktów prawnych dotyczących danych osobowych regulujących podstawy ich przetwarzania, oprócz zgody jako przesłanki przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Pozyskane przez Soloblue Irena Mrówczyńska dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

  • - do realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień złożonych na stronie internetowej  

  www.soloblue.pl

  • - aby utrzymać założone przez Panią/Pana konto, w którym można sprawdzać historię zamówień  

  oraz status aktualnych zamówień

  • - do rozpatrywania złożonych reklamacji
  • - marketingu bezpośredniego naszych usług.

Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora to: imię, nazwisko, płeć, email, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres, nr telefonu itp. 

Dane będą ściśle chronione przez Administratora i nie zostaną udostępnione osobom spoza firmy.  

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane. 

Każdy ma prawo żądania od Administratora do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Każdy ma prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie udzielonej zgody można wykonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail, bądź listownie na adres: Soloblue Irena Mrówczyńska ul. Agrestowa 29/9, 65-780 Zielona Góra. 

Każda osoba fizyczna ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO – https://www.uodo.gov.pl/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl